Tenze

Napětí mezi stabilitou a dynamikou, klidem a nebezpečím, mezi organickou a anorganickou podstatou hmoty, mezi jejími kvalitami jako je tíha a lehkost, tvrdost a měkkost, pružnost či pevnost, stejně jako mezi ustálenou funkcí objektů a jejím popřením. To jsou témata, který mi se zabývá Kryštof Kaplan již od svých studií na AVU. A v DOXu tomu bylo také.

Foto: Jan Slavík

sekce
výstavní projekty

Tenze
Tenze
Tenze
Tenze