Siegfried Herz: O lásce

O bolestech a láskách, o snech a touhách. To je první veřejné představení výtvarné tvorby Siegfrieda Herze, který více než deset let tvořil v izolaci od okolního světa.
(foto: Jan Slavík)

sekce
výstavní projekty
katalogy

Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce
Siegfried Herz: O lásce