Och není jen pouhé citoslovce. Och je zkratka pro Ochtinskou aragonitovou jeskyni u Jelšavy na východním Slovensku (chráněná Unescem) a ta taky byla hlavním tématem výstavy obrazů od Martiny Walterové.

sekce
Plakáty