Essential Lang

Kontrast klasického a avantgardního, ladícího i komplementárního... Další ze "zásadních" koncertů Ostravského centra nové hudby.

sekce
další

Essential Lang
Essential Lang
Essential Lang