Essential Changes

V druhé polovině 20. století nastává v komponované hudbě zásadní změna, a to konečný odchod od romantismu 19. století. John Cage a La Monte Young byli průkopníky nového směru, na který navazovali další, třeba jako Ben Patterson, Yoshi Wada anebo Petr Kotík. A ti všichni byli slyšet (resp. jejich hudební kompozice) na koncertě zásadní "klasické hudby naruby".

sekce
vizuální styly
další

Essential Changes
Essential Changes
Essential Changes