Big Bang Data

Výstava Big Bang data zkoumala fenomén informační exploze, kterou dnes zažíváme. Množství dat, kterým společnost disponuje je enormní a neustále se zvyšuje. Vznikl tak i nový obor, který se snaží tzv. Big Data vizualizovat a tak je jednodušeji pochopit a zanalyzovat. Zabývá se tím i studio Tekja, která se na výstavě podíla a která i dodala graf pro celkový vizuální koncept výstavy. Foto: Jan Slavík

sekce
vizuální styly
výstavní projekty

Big Bang Data
Big Bang Data
Big Bang Data
Big Bang Data
Big Bang Data
scroll