Grafický design & vizuální komunikace
vizuální styly, webové stránky, katalogy, výstavní projektydalší grafické práce